FILE File

? Cách mở file .FILE? Những phần mềm mở file .FILE và sửa file lỗi. Convert N/A FILE file sang định dạng khác.

.FILE File Extension

   
File name FILE File
File Type Generic Windows File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (328 Bình chọn)

File .FILE là file gì?

FILE là Misc Files - Generic Windows File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một FILE là một phần mở rộng tập tin chung chung mà có thể được nối vào một tập tin Windows mà không có phần mở rộng. Nó là một loại tập tin không rõ và không có chương trình liên quan sẽ tự động mở nó.

What is a FILE file?

A FILE is a generic file extension that may be appended to a Windows file that does not have an extension. It is an unknown file type and no associated program will automatically open it.

Cách mở .FILE file

Để mở file .FILE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FILE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FILE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FILE do người dùng đóng góp.

  • program1
  • program2
  • program2
  • program3
  • program4
  • program5
  • program5

Chuyển đổi file .FILE

File .FILE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *