FILEBOLT File

? Cách mở file .FILEBOLT? Những phần mềm mở file .FILEBOLT và sửa file lỗi. Convert N/A FILEBOLT file sang định dạng khác.

.FILEBOLT File Extension

   
File name FILEBOLT File
File Type Filebolt Encrypted File
Nhà phát triển Envault
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.7 ★ (7 Bình chọn)

File .FILEBOLT là file gì?

FILEBOLT là Encoded Files - Filebolt Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Envault.

Một tập tin FILEBOLT là một tập tin mã hóa được tạo ra bởi Filebolt, một ứng dụng dùng để bảo đảm các tập tin trên điện thoại của bạn. Nó chứa một tập tin, chẳng hạn như một XLSX hoặc file .JPG, mà đã được mã hóa với Advanced Encryption Standard (AES). file FILEBOLT thường được tạo ra để bảo vệ các file có nội dung nhạy cảm, chẳng hạn như một tài liệu tài chính hoặc một bức ảnh kỹ thuật số.

What is a FILEBOLT file?

A FILEBOLT file is an encrypted file created by Filebolt, an application used to secure files on your device. It contains a file, such as a .XLSX or .JPG file, that has been encrypted with Advanced Encryption Standard (AES). FILEBOLT files are typically created to protect files with sensitive contents, such as a financial document or a digital photograph.

Cách mở .FILEBOLT file

Để mở file .FILEBOLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FILEBOLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FILEBOLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FILEBOLT do người dùng đóng góp.

  • Envault Filebolt

Chuyển đổi file .FILEBOLT

File .FILEBOLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *