8CI File

? Cách mở file .8CI? Những phần mềm mở file .8CI và sửa file lỗi. Convert N/A 8CI file sang định dạng khác.

.8CI File Extension

   
File name 8CI File
File Type TI-84 Plus C Pic Vars Format
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .8CI là file gì?

8CI là Raster Image Files - TI-84 Plus C Pic Vars Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

định dạng hình ảnh, được gọi là Pic Vars, được sử dụng bởi TI-84 + C vẽ đồ máy tính như một lớp phủ trên diện tích màn hình đồ thị; sử dụng màu 15-bit.

What is a 8CI file?

Image format, known as Pic Vars, used by TI-84 Plus C graphing calculators as an overlay on the graph screen area; uses 15-bit color.

Cách mở .8CI file

Để mở file .8CI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8CI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8CI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8CI do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect CE

Chuyển đổi file .8CI

File .8CI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *