89K File

? Cách mở file .89K? Những phần mềm mở file .89K và sửa file lỗi. Convert Binary 89K file sang định dạng khác.

.89K File Extension

   
File name 89K File
File Type TI-89 Application
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (22 Bình chọn)

File .89K là file gì?

89K là Executable Files - TI-89 Application, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Hồ sơ được sử dụng bởi Texas Instruments tính TI-89 đồ họa; chứa một chương trình nhỏ mà có thể chạy trên máy tính; có thể được tải lên bằng phần mềm quản lý máy tính TI Connect.

What is a 89K file?

Application file used by Texas Instruments TI-89 graphing calculators; contains a small program that can be run on the calculator; can be uploaded using TI Connect calculator management software.

Cách mở .89K file

Để mở file .89K click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .89K bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .89K

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .89K do người dùng đóng góp.

  • TiLP2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .89K

File .89K có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *