8BX File

? Cách mở file .8BX? Những phần mềm mở file .8BX và sửa file lỗi. Convert Binary 8BX file sang định dạng khác.

.8BX File Extension

   
File name 8BX File
File Type PhotoDeluxe Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .8BX là file gì?

8BX là Plugin Files - PhotoDeluxe Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Plugin tập tin được sử dụng bởi cả Adobe Photoshop và PhotoDeluxe (nay là Photoshop Elements); chứa dữ liệu có thêm tính năng bổ sung cho phần mềm sau đó; nên được đặt trong thư mục / Plug-ins / thư mục của quá trình cài đặt phần mềm.

What is a 8BX file?

Plugin file used by both Adobe Photoshop and PhotoDeluxe (now Photoshop Elements); contains data that adds extra features to then software; should be placed in the /Plug-ins/ directory of the software installation.

Cách mở .8BX file

Để mở file .8BX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8BX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8BX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8BX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe PhotoDeluxe Home Edition
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended

Chuyển đổi file .8BX

File .8BX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *