8CA File

? Cách mở file .8CA? Những phần mềm mở file .8CA và sửa file lỗi. Convert N/A 8CA file sang định dạng khác.

.8CA File Extension

   
File name 8CA File
File Type TI-84 Plus C Image Var Format
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .8CA là file gì?

8CA là Raster Image Files - TI-84 Plus C Image Var Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

định dạng hình ảnh, được gọi là hình ảnh Var, được sử dụng bởi TI-84 + C vẽ đồ máy tính cho hình ảnh nền; sử dụng màu 16-bit.

What is a 8CA file?

Image format, known as Image Var, used by TI-84 Plus C graphing calculators for background images; uses 16-bit color.

Cách mở .8CA file

Để mở file .8CA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8CA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8CA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8CA do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect CE
  • TI Connect CE
  • TI Connect CE

Chuyển đổi file .8CA

File .8CA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *