8MED File

? Cách mở file .8MED? Những phần mềm mở file .8MED và sửa file lỗi. Convert N/A 8MED file sang định dạng khác.

.8MED File Extension

   
File name 8MED File
File Type Amiga OctaMed Music File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .8MED là file gì?

8MED là Audio Files - Amiga OctaMed Music File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Âm nhạc hay âm thanh tập tin được tạo ra trên một hệ thống Amiga.

What is a 8MED file?

Music or sound file created on an Amiga system.

Cách mở .8MED file

Để mở file .8MED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8MED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8MED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8MED do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .8MED

File .8MED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *