8ST File

? Cách mở file .8ST? Những phần mềm mở file .8ST và sửa file lỗi. Convert Text 8ST file sang định dạng khác.

.8ST File Extension

   
File name 8ST File
File Type 8start Launcher File
Nhà phát triển 8start
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .8ST là file gì?

8ST là Settings Files - 8start Launcher File, dưới định dạng Text được phát triển bởi 8start.

Tập tin được sử dụng bởi 8start Launcher, một chương trình dùng để sắp xếp các phím tắt từ desktop và Windows start menu vào một giao diện người dùng đơn lẻ; chứa cài đặt cho launcher để chạy một ứng dụng, chẳng hạn như các mục tiêu chương trình và trạng thái cửa sổ.

What is a 8ST file?

File used by 8start Launcher, a program used to organize shortcuts from the desktop and Windows start menu into a single user interface; contains settings for the launcher to run an application, such as the program target and window state.

Cách mở .8ST file

Để mở file .8ST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8ST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8ST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8ST do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .8ST

File .8ST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *