8SVX File

? Cách mở file .8SVX? Những phần mềm mở file .8SVX và sửa file lỗi. Convert N/A 8SVX file sang định dạng khác.

.8SVX File Extension

   
File name 8SVX File
File Type Amiga 8-Bit Sound File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .8SVX là file gì?

8SVX là Audio Files - Amiga 8-Bit Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi các máy tính cá nhân lớn tuổi Amiga; cửa hàng ghi lại âm thanh trong định dạng chất lượng 8SVX 8-bit, mà là một định dạng phái sinh của đặc tả .IFF; hỗ trợ mono và âm thanh stereo.

What is a 8SVX file?

Audio file used by the older Amiga personal computers; stores recorded audio in the 8-bit quality 8SVX format, which is a derivative format of the .IFF specification; supports mono and stereo sound.

Cách mở .8SVX file

Để mở file .8SVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8SVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8SVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8SVX do người dùng đóng góp.

  • SoX
  • XMPlay
  • XMPlay
  • DeliPlayer
  • Cloanto Amiga Forever
  • Audacity
  • Audacity

Chuyển đổi file .8SVX

File .8SVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *