8XG File

? Cách mở file .8XG? Những phần mềm mở file .8XG và sửa file lỗi. Convert N/A 8XG file sang định dạng khác.

.8XG File Extension

   
File name 8XG File
File Type TI-83/84 Plus Group File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .8XG là file gì?

8XG là Data Files - TI-83/84 Plus Group File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

File được sử dụng bởi Texas Instruments TI-83 Plus và TI-84 Thêm vẽ đồ máy tính; chứa một hoặc nhiều file máy tính, chẳng hạn như tập hợp dữ liệu, mã chương trình, ma trận, hoặc dữ liệu máy tính khác; sử dụng để đóng gói nhiều file với nhau trong một tập tin duy nhất.

What is a 8XG file?

File used by Texas Instruments TI-83 Plus and TI-84 Plus graphing calculators; contains one or more calculator files, such as data sets, program code, matrices, or other calculator data; used to package multiple files together in a single file.

Cách mở .8XG file

Để mở file .8XG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8XG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8XG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8XG do người dùng đóng góp.

  • TI Connect
  • TiLP2
  • TiLP2
  • Media Player Classic
  • TI Connect CE

Chuyển đổi file .8XG

File .8XG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *