8XI File

? Cách mở file .8XI? Những phần mềm mở file .8XI và sửa file lỗi. Convert Binary 8XI file sang định dạng khác.

.8XI File Extension

   
File name 8XI File
File Type TI-83/84 Plus Picture File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .8XI là file gì?

8XI là Raster Image Files - TI-83/84 Plus Picture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Ảnh tập tin được sử dụng bởi Texas Instruments TI-83 và Ti-84 máy tính vẽ đồ thị; chứa một hình ảnh có thể được hiển thị khi khởi động hoặc trong quá trình hoạt động máy tính bình thường; thường được dùng để biểu tượng công ty nhúng hoặc đồ họa khác vào chương trình.

What is a 8XI file?

Picture file used by Texas Instruments TI-83 and Ti-84 graphing calculators; contains an image that can be displayed on startup or during normal calculator operation; commonly used to embed company logos or other graphics into programs.

Cách mở .8XI file

Để mở file .8XI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8XI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8XI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8XI do người dùng đóng góp.

  • TI Connect
  • TiLP2
  • TiLP2
  • TI Connect CE

Chuyển đổi file .8XI

File .8XI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *