8XU File

? Cách mở file .8XU? Những phần mềm mở file .8XU và sửa file lỗi. Convert Binary 8XU file sang định dạng khác.

.8XU File Extension

   
File name 8XU File
File Type TI-83 and TI-84 Plus Operating System File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .8XU là file gì?

8XU là System Files - TI-83 and TI-84 Plus Operating System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

What is a 8XU file?

File used by the Texas Instruments TI-83 and TI-84 Plus advanced math and science graphing calculators; contains files that operate the calculator; provides periodic updates to the operating system of TI-83 and TI-84 Plus calculators.

Cách mở .8XU file

Để mở file .8XU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8XU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8XU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8XU do người dùng đóng góp.

  • TiLP2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TI Connect CE

Chuyển đổi file .8XU

File .8XU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *