8XV File

? Cách mở file .8XV? Những phần mềm mở file .8XV và sửa file lỗi. Convert Binary 8XV file sang định dạng khác.

.8XV File Extension

   
File name 8XV File
File Type TI-83/84 Plus Variable File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (10 Bình chọn)

File .8XV là file gì?

8XV là Data Files - TI-83/84 Plus Variable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Tập tin được sử dụng bởi TI-83 Plus và TI-84 Thêm vẽ đồ tính từ Texas Instruments; chứa một danh sách các biến; thường được sử dụng như là đầu vào cho một chương trình máy tính, chẳng hạn như biến toán học cho một hàm.

What is a 8XV file?

File used by TI-83 Plus and TI-84 Plus graphing calculators from Texas Instruments; contains a list of variables; commonly used as input to a calculator program, such as mathematical variables for a function.

Cách mở .8XV file

Để mở file .8XV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8XV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8XV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8XV do người dùng đóng góp.

  • TiLP2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TI Connect CE

Chuyển đổi file .8XV

File .8XV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *