9.PNG File

? Cách mở file .9.PNG? Những phần mềm mở file .9.PNG và sửa file lỗi. Convert Binary 9.PNG file sang định dạng khác.

.9.PNG File Extension

   
File name 9.PNG File
File Type NinePatchDrawable Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (13 Bình chọn)

File .9.PNG là file gì?

9.PNG là Raster Image Files - NinePatchDrawable Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Chuẩn PNG hình ảnh với một biên giới 1 pixel rộng thêm, cho phép người dùng để xác định khu vực căng ra và drawable của mình khi thay đổi nội dung; Android sẽ tự động thay đổi kích thước các tập tin dựa trên kích thước màn hình để hiện tốt nhất nội dung của nó.

What is a 9.PNG file?

Standard .PNG image with an extra 1-pixel-wide border, which allows the user to define its stretchable and drawable areas when edited; Android automatically resizes the file based on screen size to best present its contents.

Cách mở .9.PNG file

Để mở file .9.PNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .9.PNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .9.PNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .9.PNG do người dùng đóng góp.

  • Google Android SDK
  • Microsoft Photos
  • Microsoft Photos
  • web browser
  • Apple Preview
  • GIMP
  • GIMP
  • DMB 9 Patch Editor

Chuyển đổi file .9.PNG

File .9.PNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *