__A File

? Cách mở file .__A? Những phần mềm mở file .__A và sửa file lỗi. Convert Binary __A file sang định dạng khác.

.__A File Extension

   
File name __A File
File Type File Splitter & Joiner Encrypted File
Nhà phát triển Le Minh Hoang
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .__A là file gì?

__A là Backup Files - File Splitter & Joiner Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Le Minh Hoang.

Tách tập tin lưu trữ được tạo ra bởi File Splitter & Joiner (FFSJ), một tiện ích dùng để chia tay các file thành các phần nhỏ hơn và tái tạo chúng; chứa phần đầu tiên của một phần đa mã hóa lưu trữ; sử dụng để lưu trữ các dữ liệu mật khẩu bảo vệ trong các phân đoạn nhỏ hơn.

What is a __A file?

Split archive file created by File Splitter & Joiner (FFSJ), a utility used to break up files into smaller parts and reconstruct them; contains the first part of a multi-part encrypted archive; used for storing password-protected data in smaller segments.

Cách mở .__A file

Để mở file .__A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .__A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .__A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .__A do người dùng đóng góp.

  • File Splitter & Joiner
  • KMPlayer
  • KMPlayer
  • Media Player Classic
  • GOMPLAYER

Chuyển đổi file .__A

File .__A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *