_DOCX File

? Cách mở file ._DOCX? Những phần mềm mở file ._DOCX và sửa file lỗi. Convert N/A _DOCX file sang định dạng khác.

._DOCX File Extension

   
File name _DOCX File
File Type Renamed Microsoft Word Open XML Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File ._DOCX là file gì?

_DOCX là Text Files - Renamed Microsoft Word Open XML Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một _DOCX là một tài liệu XML Microsoft Word mở với phần mở rộng .docx thay đổi để ._docx. Nó là một file .docx, trong đó bao gồm văn bản định dạng, hình ảnh, biểu đồ, bảng và bảng xếp hạng. file _DOCX có thể được đổi tên thành file "._docx" bởi một chương trình email để ngăn chặn các tập tin khỏi bị chặn bởi một dịch vụ email.

What is a _DOCX file?

A _DOCX file is a Microsoft Word Open XML document with the .docx extension changed to ._docx. It is a .DOCX file, which includes formatted text, images, graphs, tables, and charts. _DOCX files may be renamed to "._docx" files by an email program to prevent the file from being blocked by an email service.

Cách mở ._DOCX file

Để mở file ._DOCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._DOCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._DOCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._DOCX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Windows Live Mail
  • Windows Live Mail
  • OpenOffice.org Base
  • Kingsoft Office
  • OpenOffice.org Writer
  • OpenOffice.org Writer

Chuyển đổi file ._DOCX

File ._DOCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *