A2M File

? Cách mở file .A2M? Những phần mềm mở file .A2M và sửa file lỗi. Convert N/A A2M file sang định dạng khác.

.A2M File Extension

   
File name A2M File
File Type 1TS-AudioToMIDI Settings File
Nhà phát triển TallStick
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (24 Bình chọn)

File .A2M là file gì?

A2M là Settings Files - 1TS-AudioToMIDI Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TallStick.

Tập tin cấu hình mà các cửa hàng ưu đãi đối với TS-AudioToMIDI, một âm thanh để chương trình chuyển đổi MIDI; có thể được mở hoặc lưu trong chương trình bằng cách nhấn vào "Settings Open" hoặc "Save Settings" nút ở dưới cùng của cửa sổ chính.

What is a A2M file?

Configuration file that stores preferences for TS-AudioToMIDI, an audio to MIDI conversion program; can be opened or saved within the program by clicking the "Open Settings" or "Save Settings" buttons at the bottom of main window.

Cách mở .A2M file

Để mở file .A2M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2M do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .A2M

File .A2M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *