EV3P File

EV3P là Data Files - LEGO MINDSTORMS EV3 Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

.EV3P File Extension

   
File name EV3P File
File Type LEGO MINDSTORMS EV3 Program
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .EV3P là file gì?

EV3P là Data Files - LEGO MINDSTORMS EV3 Program, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

Tập tin được tạo ra bởi LEGO MINDSTORMS EV3, một ứng dụng cho phép bạn xây dựng và chương trình LEGO MINDSTORMS EV3 robot; chứa dữ liệu chương trình như hình ảnh, âm thanh, và My Blocks mà nói với các robot gì chức năng để thực hiện; chỉ tồn tại bên trong .EV3 file, nếu xuất khẩu nó sẽ trở thành một tập tin .EV3S.

What is a EV3P file?

File created by LEGO MINDSTORMS EV3, an application that enables you to build and program LEGO MINDSTORMS EV3 robots; contains program data such as images, sounds, and My Blocks that tell the robot what functions to perform; only exists inside .EV3 files, if exported it becomes an .EV3S file.

Phần mềm mở file .EV3P

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EV3P do filegi.com tổng hợp.

  • LEGO MINDSTORMS EV3

Chuyển đổi file .EV3P

           

File .EV3P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *