ADIDAT File

? Cách mở file .ADIDAT? Những phần mềm mở file .ADIDAT và sửa file lỗi. Convert N/A ADIDAT file sang định dạng khác.

.ADIDAT File Extension

   
File name ADIDAT File
File Type ADInstruments Simple Data File
Nhà phát triển ADInstruments
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ADIDAT là file gì?

ADIDAT là Data Files - ADInstruments Simple Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ADInstruments.

tập tin một ADIDAT là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi LabChart (phiên bản 6.1.1. và sau đó), phần mềm dùng để ghi lại và phân tích tín hiệu sinh học. Nó chứa dữ liệu thô, như nhịp tim hoặc huyết áp tâm thu, lưu trong ADInstruments Simple định dạng tập tin dữ liệu. file ADIDAT không bao gồm cài đặt.

What is a ADIDAT file?

An ADIDAT file is a data file used by LabChart (version 6.1.1. and later), software used to record and analyze biological signals. It contains raw data, such as heart rate or systolic pressure, saved in the ADInstruments Simple Data file format. ADIDAT files do not include settings.

Cách mở .ADIDAT file

Để mở file .ADIDAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADIDAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADIDAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADIDAT do người dùng đóng góp.

  • ADInstruments LabChart

Chuyển đổi file .ADIDAT

File .ADIDAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *