EPIM File

? Cách mở file .EPIM? Những phần mềm mở file .EPIM và sửa file lỗi. Convert N/A EPIM file sang định dạng khác.

.EPIM File Extension

   
File name EPIM File
File Type EssentialPIM Database File
Nhà phát triển Astonsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EPIM là file gì?

EPIM là Database Files - EssentialPIM Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Astonsoft.

Nộp được sử dụng bởi EssentialPIM, một người quản lý thông tin cá nhân; lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, chẳng hạn như các nhiệm vụ bổ sung, ghi chú, danh bạ, mật khẩu, các mục lịch, và các cuộc hẹn.

What is a EPIM file?

File used by EssentialPIM, a personal information manager; stores your personal data, such as added tasks, notes, contacts, passwords, calendar items, and appointments.

Cách mở .EPIM file

Để mở file .EPIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPIM do người dùng đóng góp.

  • Astonsoft EssentialPIM
  • EssentialPIM Pro
  • EssentialPIM Pro

Chuyển đổi file .EPIM

File .EPIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *