ADDON File

ADDON là Plugin Files - CFS Console Add-on File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zaplots.

.ADDON File Extension

   
File name ADDON File
File Type CFS Console Add-on File
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Plugin Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ADDON là file gì?

ADDON là Plugin Files - CFS Console Add-on File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zaplots.

Add-on tập tin được sử dụng bởi CFS Console, một tiện ích giao diện điều khiển được sử dụng để cài đặt chương trình được phát triển bởi Zaplots; chứa một thành phần thực thi trong thời gian chạy của Console CFS; sử dụng để lưu trữ các addons tùy chỉnh.

What is a ADDON file?

Add-on file used by CFS Console, a console utility used for installing programs developed by Zaplots; contains a component that executes during the runtime of the CFS Console; used for storing custom addons.

Phần mềm mở file .ADDON

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADDON do filegi.com tổng hợp.

  • SMART Notebook Software

Chuyển đổi file .ADDON

           

File .ADDON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *