ADDON File

? Cách mở file .ADDON? Những phần mềm mở file .ADDON và sửa file lỗi. Convert Text ADDON file sang định dạng khác.

.ADDON File Extension

   
File name ADDON File
File Type CFS Console Add-on File
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Plugin Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ADDON là file gì?

ADDON là Plugin Files - CFS Console Add-on File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zaplots.

Add-on tập tin được sử dụng bởi CFS Console, một tiện ích giao diện điều khiển được sử dụng để cài đặt chương trình được phát triển bởi Zaplots; chứa một thành phần thực thi trong thời gian chạy của Console CFS; sử dụng để lưu trữ các addons tùy chỉnh.

What is a ADDON file?

Add-on file used by CFS Console, a console utility used for installing programs developed by Zaplots; contains a component that executes during the runtime of the CFS Console; used for storing custom addons.

Cách mở .ADDON file

Để mở file .ADDON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADDON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADDON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADDON do người dùng đóng góp.

  • SMART Notebook Software

Chuyển đổi file .ADDON

File .ADDON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *