ETH File

? Cách mở file .ETH? Những phần mềm mở file .ETH và sửa file lỗi. Convert Text ETH file sang định dạng khác.

.ETH File Extension

   
File name ETH File
File Type Ether Source Code File
Nhà phát triển Zoerf
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ETH là file gì?

ETH là Developer Files - Ether Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zoerf.

Hồ ETH chứa mã nguồn Ether, mà là một cấp thấp, có mục đích chung ngôn ngữ lập trình được phát triển để cải tiến các ngôn ngữ lập trình C. Nó lưu trữ nguồn tin trong văn bản đơn giản, có thể được mở ra với bất kỳ soạn thảo văn bản, bao gồm GNU Emacs.

What is a ETH file?

An ETH file contains Ether source code, which is a low-level, general-purpose programming language developed to improve upon the C programming language. It stores source in plain text, which may be opened with any text editor, including GNU Emacs.

Cách mở .ETH file

Để mở file .ETH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETH do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • GNU Emacs
  • GNU Emacs

Chuyển đổi file .ETH

File .ETH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *