ADN File

ADN là Database Files - Access Blank Project Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ADN File Extension

   
File name ADN File
File Type Access Blank Project Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ADN là file gì?

ADN là Database Files - Access Blank Project Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Dự án mẫu được sử dụng bởi Microsoft Access, cơ sở dữ liệu máy tính để bàn và phát triển phần mềm ứng dụng; tiết kiệm một mẫu được sử dụng để tạo các file dự án .adp; có thể lưu trữ thông tin kết nối cơ sở dữ liệu và các thiết lập khởi động dự án khác.

What is a ADN file?

Project template used by Microsoft Access, a desktop database and application development software; saves a template that is used for creating .ADP project files; may store database connection information and other project startup settings.

Phần mềm mở file .ADN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADN do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access
  • ChipySuite - Chipy
  • ChipySuite - Chipy

Chuyển đổi file .ADN

           

File .ADN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *