ADE File

? Cách mở file .ADE? Những phần mềm mở file .ADE và sửa file lỗi. Convert Binary ADE file sang định dạng khác.

.ADE File Extension

   
File name ADE File
File Type Access Project Extension
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .ADE là file gì?

ADE là Database Files - Access Project Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

hồ sơ dự án cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Access, một chương trình cơ sở dữ liệu máy tính để bàn; chứa tất cả các dữ liệu được lưu trong một dự án .adp, ngoại trừ các module viết bằng Visual Basic for Applications (VBA) ngôn ngữ lập trình được biên soạn và mã nguồn được lấy ra.

What is a ADE file?

Database project file created by Microsoft Access, a desktop database program; contains all data saved in a .ADP project, except the modules written in the Visual Basic for Applications (VBA) programming language are compiled and the source code is removed.

Cách mở .ADE file

Để mở file .ADE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Access
  • Access
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .ADE

File .ADE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *