ADIF File

? Cách mở file .ADIF? Những phần mềm mở file .ADIF và sửa file lỗi. Convert Text ADIF file sang định dạng khác.

.ADIF File Extension

   
File name ADIF File
File Type Amateur Data Interchange Format
Nhà phát triển Raymond R. Ortgiesen IV
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ADIF là file gì?

ADIF là Data Files - Amateur Data Interchange Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi Raymond R. Ortgiesen IV.

tập tin một ADIF là một tệp dữ liệu lưu trong hộp thoại Format Amateur trao đổi dữ liệu (ADIF). Nó chứa một hoặc nhiều mục log được tạo ra bởi phần mềm ham radio khác nhau. file ADIF được lưu trong văn bản đơn giản và được sử dụng để trao đổi thông tin đăng nhập giữa các chương trình khai thác gỗ radio nghiệp dư.

What is a ADIF file?

An ADIF file is a data file saved in the Amateur Data Interchange Format (ADIF). It contains one or more log entries created by various ham radio software. ADIF files are saved in plain text and are used to exchange log information between amateur radio logging programs.

Cách mở .ADIF file

Để mở file .ADIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADIF do người dùng đóng góp.

  • WriteLog
  • HAM-LOG
  • HAM-LOG

Chuyển đổi file .ADIF

File .ADIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *