ADIF File

ADIF là Data Files - Amateur Data Interchange Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi Raymond R. Ortgiesen IV.

.ADIF File Extension

   
File name ADIF File
File Type Amateur Data Interchange Format
Nhà phát triển Raymond R. Ortgiesen IV
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ADIF là file gì?

ADIF là Data Files - Amateur Data Interchange Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi Raymond R. Ortgiesen IV.

tập tin một ADIF là một tệp dữ liệu lưu trong hộp thoại Format Amateur trao đổi dữ liệu (ADIF). Nó chứa một hoặc nhiều mục log được tạo ra bởi phần mềm ham radio khác nhau. file ADIF được lưu trong văn bản đơn giản và được sử dụng để trao đổi thông tin đăng nhập giữa các chương trình khai thác gỗ radio nghiệp dư.

What is a ADIF file?

An ADIF file is a data file saved in the Amateur Data Interchange Format (ADIF). It contains one or more log entries created by various ham radio software. ADIF files are saved in plain text and are used to exchange log information between amateur radio logging programs.

Phần mềm mở file .ADIF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADIF do filegi.com tổng hợp.

  • WriteLog
  • HAM-LOG
  • HAM-LOG

Chuyển đổi file .ADIF

           

File .ADIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *