EMX File

? Cách mở file .EMX? Những phần mềm mở file .EMX và sửa file lỗi. Convert N/A EMX file sang định dạng khác.

.EMX File Extension

   
File name EMX File
File Type eMusic Download File
Nhà phát triển eMusic.com
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .EMX là file gì?

EMX là Audio Files - eMusic Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMusic.com.

Âm nhạc tập tin được sử dụng bởi eMusic Download Manager, một chương trình cho phép người dùng download file .MP3; chứa thông tin cho một nghệ sĩ âm nhạc, album, và album nghệ thuật; được sử dụng bởi Download Manager để tải về một bộ quy định của tập tin MP3.

What is a EMX file?

Music file used by eMusic Download Manager, a program that allows users to download .MP3 files; contains information for a music artist, album, and album art; used by Download Manager to download a specified set of MP3 files.

Cách mở .EMX file

Để mở file .EMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMX do người dùng đóng góp.

  • eMusic/J
  • eMusic.com Download Manager
  • eMusic.com Download Manager
  • Media Player Classic
  • 20-sim
  • eMusic Remote
  • eMusic Remote

Chuyển đổi file .EMX

File .EMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *