A2P File

A2P là Audio Files - Adlib Tracker II Pattern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

.A2P File Extension

   
File name A2P File
File Type Adlib Tracker II Pattern File
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .A2P là file gì?

A2P là Audio Files - Adlib Tracker II Pattern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

Tập tin được tạo ra với Adlib Tracker II, 18 kênh chương trình theo dõi FM; chứa dữ liệu mẫu nén dùng để theo dõi và mẫu số điểm âm nhạc; cũng giữ dữ liệu liên quan đến phiên bản định dạng tập tin và xác thực.

What is a A2P file?

File created with Adlib Tracker II, an 18-channel FM tracking program; contains compressed pattern data used for track and musical score samples; also holds data regarding the format version and file authenticity.

Phần mềm mở file .A2P

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2P do filegi.com tổng hợp.

  • Adlib Tracker II

Chuyển đổi file .A2P

           

File .A2P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *