A2P File

? Cách mở file .A2P? Những phần mềm mở file .A2P và sửa file lỗi. Convert N/A A2P file sang định dạng khác.

.A2P File Extension

   
File name A2P File
File Type Adlib Tracker II Pattern File
Nhà phát triển Adlib
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .A2P là file gì?

A2P là Audio Files - Adlib Tracker II Pattern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adlib.

Tập tin được tạo ra với Adlib Tracker II, 18 kênh chương trình theo dõi FM; chứa dữ liệu mẫu nén dùng để theo dõi và mẫu số điểm âm nhạc; cũng giữ dữ liệu liên quan đến phiên bản định dạng tập tin và xác thực.

What is a A2P file?

File created with Adlib Tracker II, an 18-channel FM tracking program; contains compressed pattern data used for track and musical score samples; also holds data regarding the format version and file authenticity.

Cách mở .A2P file

Để mở file .A2P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2P do người dùng đóng góp.

  • Adlib Tracker II

Chuyển đổi file .A2P

File .A2P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *