A2W File

? Cách mở file .A2W? Những phần mềm mở file .A2W và sửa file lỗi. Convert Zip A2W file sang định dạng khác.

.A2W File Extension

   
File name A2W File
File Type 1Alice World
Nhà phát triển Carnegie Mellon University
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .A2W là file gì?

A2W là Developer Files - 1Alice World, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Carnegie Mellon University.

thế giới 3D tạo ra với Alice, một công cụ lập trình giáo dục dựa trên nền Java được sử dụng để tạo ra hình ảnh động và trò chơi tương tác; định nghĩa một không gian ba chiều, hoặc "thế giới", có chứa đối tượng 3D; nén trong một định dạng ZIP thông thường.

What is a A2W file?

3D world created with Alice, a Java-based educational programming tool used for creating animations and interactive game; defines a three-dimensional space, or "world," that contains 3D objects; compressed in a standard .ZIP format.

Cách mở .A2W file

Để mở file .A2W click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2W bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2W

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2W do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Alice
  • Alice

Chuyển đổi file .A2W

File .A2W có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *