A2W File

A2W là Developer Files - 1Alice World, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Carnegie Mellon University.

.A2W File Extension

   
File name A2W File
File Type 1Alice World
Nhà phát triển Carnegie Mellon University
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .A2W là file gì?

A2W là Developer Files - 1Alice World, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Carnegie Mellon University.

thế giới 3D tạo ra với Alice, một công cụ lập trình giáo dục dựa trên nền Java được sử dụng để tạo ra hình ảnh động và trò chơi tương tác; định nghĩa một không gian ba chiều, hoặc "thế giới", có chứa đối tượng 3D; nén trong một định dạng ZIP thông thường.

What is a A2W file?

3D world created with Alice, a Java-based educational programming tool used for creating animations and interactive game; defines a three-dimensional space, or "world," that contains 3D objects; compressed in a standard .ZIP format.

Phần mềm mở file .A2W

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2W do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Alice
  • Alice

Chuyển đổi file .A2W

           

File .A2W có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *