A2THEME File

? Cách mở file .A2THEME? Những phần mềm mở file .A2THEME và sửa file lỗi. Convert Zip A2THEME file sang định dạng khác.

.A2THEME File Extension

   
File name A2THEME File
File Type Aston 2 Theme File
Nhà phát triển Gladiators Software
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.1 ★ (44 Bình chọn)

File .A2THEME là file gì?

A2THEME là Settings Files - Aston 2 Theme File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Gladiators Software.

Cửa sổ chủ đề được sử dụng bởi Aston, một chương trình có thể thay thế máy tính để bàn Windows và vỏ với sự xuất hiện tùy chỉnh; cửa hàng thiết lập hình ảnh cho menu Start, máy tính để bàn, và tấm; lưu trong một định dạng ZIP nén.

What is a A2THEME file?

Windows theme used by Aston, a program that replaces the Windows desktop and shell with customized appearances; stores visual settings for the start menu, desktop, and panels; saved in a compressed .ZIP format.

Cách mở .A2THEME file

Để mở file .A2THEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A2THEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A2THEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A2THEME do người dùng đóng góp.

  • Gladiators Aston
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Theme Manager

Chuyển đổi file .A2THEME

File .A2THEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *