ACS2 File

ACS2 là Settings Files - AIMP Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ACS2 File Extension

   
File name ACS2 File
File Type AIMP Skin File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .ACS2 là file gì?

ACS2 là Settings Files - AIMP Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin da được sử dụng bởi AIMP, một máy nghe nhạc miễn phí; cửa hàng một làn da cho giao diện người dùng; bao gồm bảng điều khiển và container bố trí, màu sắc đường viền, font chữ, và thông tin màu văn bản.

What is a ACS2 file?

Skin file used by AIMP, a free music player; stores a skin for the user interface; includes panel and container layout, border color, font, and text color information.

Phần mềm mở file .ACS2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACS2 do filegi.com tổng hợp.

  • AIMP2 Skin Editor
  • AIMP
  • AIMP
  • AIMP
  • AIMP2 MegaPack

Chuyển đổi file .ACS2

           

File .ACS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *