ACS2 File

? Cách mở file .ACS2? Những phần mềm mở file .ACS2 và sửa file lỗi. Convert N/A ACS2 file sang định dạng khác.

.ACS2 File Extension

   
File name ACS2 File
File Type AIMP Skin File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .ACS2 là file gì?

ACS2 là Settings Files - AIMP Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin da được sử dụng bởi AIMP, một máy nghe nhạc miễn phí; cửa hàng một làn da cho giao diện người dùng; bao gồm bảng điều khiển và container bố trí, màu sắc đường viền, font chữ, và thông tin màu văn bản.

What is a ACS2 file?

Skin file used by AIMP, a free music player; stores a skin for the user interface; includes panel and container layout, border color, font, and text color information.

Cách mở .ACS2 file

Để mở file .ACS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACS2 do người dùng đóng góp.

  • AIMP2 Skin Editor
  • AIMP
  • AIMP
  • AIMP
  • AIMP2 MegaPack

Chuyển đổi file .ACS2

File .ACS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *