A3D File

A3D là 3D Image Files - Alternativa Player 3D Export File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alternativa.

.A3D File Extension

   
File name A3D File
File Type Alternativa Player 3D Export File
Nhà phát triển Alternativa
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .A3D là file gì?

A3D là 3D Image Files - Alternativa Player 3D Export File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alternativa.

Tập tin được tạo ra bởi AlternativaPlayer, một mô hình 3D trực tuyến Xem nhiều; chứa một mô hình 3D xuất khẩu từ các chương trình trực tuyến; nằm trong "mô hình" thư mục của thư mục trong tệp .ZIP tạo ra bởi chương trình.

What is a A3D file?

File created by AlternativaPlayer, an online 3D models viewer; contains a 3D model exported from the online program; located within the "model" folder of the folder in the .ZIP file created by the program.

Phần mềm mở file .A3D

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A3D do filegi.com tổng hợp.

  • ArchiCAD
  • Aurora 3D Animation Maker
  • Aurora 3D Animation Maker
  • RikCAD
  • KOMPAS
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .A3D

           

File .A3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *