A3D File

? Cách mở file .A3D? Những phần mềm mở file .A3D và sửa file lỗi. Convert N/A A3D file sang định dạng khác.

.A3D File Extension

   
File name A3D File
File Type Alternativa Player 3D Export File
Nhà phát triển Alternativa
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .A3D là file gì?

A3D là 3D Image Files - Alternativa Player 3D Export File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alternativa.

Tập tin được tạo ra bởi AlternativaPlayer, một mô hình 3D trực tuyến Xem nhiều; chứa một mô hình 3D xuất khẩu từ các chương trình trực tuyến; nằm trong "mô hình" thư mục của thư mục trong tệp .ZIP tạo ra bởi chương trình.

What is a A3D file?

File created by AlternativaPlayer, an online 3D models viewer; contains a 3D model exported from the online program; located within the "model" folder of the folder in the .ZIP file created by the program.

Cách mở .A3D file

Để mở file .A3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A3D do người dùng đóng góp.

  • ArchiCAD
  • Aurora 3D Animation Maker
  • Aurora 3D Animation Maker
  • RikCAD
  • KOMPAS
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .A3D

File .A3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *