A3M File

? Cách mở file .A3M? Những phần mềm mở file .A3M và sửa file lỗi. Convert Binary A3M file sang định dạng khác.

.A3M File Extension

   
File name A3M File
File Type Authorware 3 Macintosh File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .A3M là file gì?

A3M là Data Files - Authorware 3 Macintosh File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Đóng gói Authorware dự án tạo ra với Authorware v 3 cho Macintosh. định dạng có thể chỉnh sửa mà vẫn chưa được đóng gói để phân phối.

What is a A3M file?

Unpackaged Authorware project created with Authorware v. 3 for the Macintosh; editable format that has not yet been packaged for distribution.

Cách mở .A3M file

Để mở file .A3M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A3M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A3M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A3M do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware
  • PyWin32
  • PyWin32
  • CADS MAX

Chuyển đổi file .A3M

File .A3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *