A3M File

A3M là Data Files - Authorware 3 Macintosh File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.A3M File Extension

   
File name A3M File
File Type Authorware 3 Macintosh File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .A3M là file gì?

A3M là Data Files - Authorware 3 Macintosh File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Đóng gói Authorware dự án tạo ra với Authorware v 3 cho Macintosh. định dạng có thể chỉnh sửa mà vẫn chưa được đóng gói để phân phối.

What is a A3M file?

Unpackaged Authorware project created with Authorware v. 3 for the Macintosh; editable format that has not yet been packaged for distribution.

Phần mềm mở file .A3M

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A3M do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware
  • PyWin32
  • PyWin32
  • CADS MAX

Chuyển đổi file .A3M

           

File .A3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *