A3W File

A3W là Data Files - Authorware 3 Windows File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.A3W File Extension

   
File name A3W File
File Type Authorware 3 Windows File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .A3W là file gì?

A3W là Data Files - Authorware 3 Windows File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Đóng gói Authorware dự án tạo ra với Authorware v 3 dành cho Windows. định dạng có thể chỉnh sửa mà vẫn chưa được đóng gói để phân phối.

What is a A3W file?

Unpackaged Authorware project created with Authorware v. 3 for Windows; editable format that has not yet been packaged for distribution.

Phần mềm mở file .A3W

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A3W do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A3W

           

File .A3W có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *