A3X File

A3X là Developer Files - Compiled AutoIt v3 Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoIt.

.A3X File Extension

   
File name A3X File
File Type Compiled AutoIt v3 Script
Nhà phát triển AutoIt
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (6 Bình chọn)

File .A3X là file gì?

A3X là Developer Files - Compiled AutoIt v3 Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoIt.

kịch bản biên soạn tạo ra với AutoIt v3, một chương trình kịch bản phần mềm miễn phí; chứa một kịch bản .AU3 mã hóa và nén trong một hình thức tokenized, trong đó bao gồm các file bổ sung bởi các chức năng "FileInstall" và bất kỳ gọi file #include.

What is a A3X file?

Compiled script created with AutoIt v3, a freeware scripting program; contains an encrypted and compressed .AU3 script in a tokenized form, which includes files added by the "FileInstall" function and any referred #include files.

Phần mềm mở file .A3X

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A3X do filegi.com tổng hợp.

  • AutoIt

Chuyển đổi file .A3X

           

File .A3X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *