A5WCMP File

A5WCMP là Data Files - Alpha Five Web Components File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

.A5WCMP File Extension

   
File name A5WCMP File
File Type Alpha Five Web Components File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .A5WCMP là file gì?

A5WCMP là Data Files - Alpha Five Web Components File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Tập tin được tạo ra bởi Alpha Năm, một điện thoại di động, Web, và IDE máy tính để bàn; chứa các định nghĩa của các thành phần web, giống như một hình thức hoặc hộp thoại, được tổ chức trong file .A5W; nằm trong thư mục gốc của ứng dụng cùng với các tập tin A5W nó được tạo ra từ đâu.

What is a A5WCMP file?

File created by Alpha Five, a mobile, Web, and desktop IDE; contains the definition of the web component, like a form or dialog, held in the .A5W file; located in the root folder of the application along with the A5W file it was created from.

Phần mềm mở file .A5WCMP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A5WCMP do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .A5WCMP

           

File .A5WCMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *