A5WCMP File

? Cách mở file .A5WCMP? Những phần mềm mở file .A5WCMP và sửa file lỗi. Convert N/A A5WCMP file sang định dạng khác.

.A5WCMP File Extension

   
File name A5WCMP File
File Type Alpha Five Web Components File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .A5WCMP là file gì?

A5WCMP là Data Files - Alpha Five Web Components File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Tập tin được tạo ra bởi Alpha Năm, một điện thoại di động, Web, và IDE máy tính để bàn; chứa các định nghĩa của các thành phần web, giống như một hình thức hoặc hộp thoại, được tổ chức trong file .A5W; nằm trong thư mục gốc của ứng dụng cùng với các tập tin A5W nó được tạo ra từ đâu.

What is a A5WCMP file?

File created by Alpha Five, a mobile, Web, and desktop IDE; contains the definition of the web component, like a form or dialog, held in the .A5W file; located in the root folder of the application along with the A5W file it was created from.

Cách mở .A5WCMP file

Để mở file .A5WCMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A5WCMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A5WCMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A5WCMP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .A5WCMP

File .A5WCMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *