A65 File

A65 là Data Files - Authorware 6.5 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.A65 File Extension

   
File name A65 File
File Type Authorware 6.5 File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .A65 là file gì?

A65 là Data Files - Authorware 6.5 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Authorware dự án tạo ra với Authorware 6,5; định dạng có thể chỉnh sửa dự án mà chưa được đóng gói hoặc biên soạn để phân phối.

What is a A65 file?

Authorware project created with Authorware 6.5; editable project format that has not yet been packaged or compiled for distribution.

Phần mềm mở file .A65

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A65 do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A65

           

File .A65 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *