A7L File

? Cách mở file .A7L? Những phần mềm mở file .A7L và sửa file lỗi. Convert N/A A7L file sang định dạng khác.

.A7L File Extension

   
File name A7L File
File Type Authorware 7 Library
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .A7L là file gì?

A7L là Settings Files - Authorware 7 Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Authorware 7, một authoring công cụ trực quan để tạo e-learning các ứng dụng đa phương tiện; chứa một bộ sưu tập các biểu tượng cá nhân và nội dung có liên quan; chỉ hỗ trợ hiển thị, âm thanh, tương tác, Movie, và Calc biểu tượng.

What is a A7L file?

Library created and used by Authorware 7, a visual authoring tool for creating media-rich e-learning applications; contains a collection of individual icons and related content; only supports Display, Sound, Interaction, Movie, and Calc icons.

Cách mở .A7L file

Để mở file .A7L click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A7L bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A7L

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A7L do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware
  • ARM
  • ARM
  • Agriculture Research Manager

Chuyển đổi file .A7L

File .A7L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *