A7P File

? Cách mở file .A7P? Những phần mềm mở file .A7P và sửa file lỗi. Convert Binary A7P file sang định dạng khác.

.A7P File Extension

   
File name A7P File
File Type Authorware 7 Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .A7P là file gì?

A7P là Settings Files - Authorware 7 Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Dự án tạo ra với Authorware 7, một chương trình dùng để tạo ra phương tiện truyền thông phong phú, các ứng dụng e-learning; chứa một dự án có thể được công bố như là một ứng dụng Authorware; bao gồm các biểu tượng flowline và liên quan, đại diện các chức năng như tương tác, hiển thị, và Motion.

What is a A7P file?

Project created with Authorware 7, a program used to create media-rich, e-learning applications; contains a project that can be published as an Authorware application; includes the flowline and associated icons, which represent functions such as Interaction, Display, and Motion.

Cách mở .A7P file

Để mở file .A7P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A7P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A7P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A7P do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A7P

File .A7P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *