A7R File

? Cách mở file .A7R? Những phần mềm mở file .A7R và sửa file lỗi. Convert Binary A7R file sang định dạng khác.

.A7R File Extension

   
File name A7R File
File Type Authorware 7 Runtime File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (9 Bình chọn)

File .A7R là file gì?

A7R là Executable Files - Authorware 7 Runtime File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Gói được tạo ra bởi Authorware 7, một ứng dụng dùng để tạo ra các ứng dụng giáo dục; chứa một tập tin .A7P đóng gói mà không cần thời gian chạy; không thể chỉnh sửa.

What is a A7R file?

Package created by Authorware 7, an application used to create educational applications; contains a packaged .A7P file without runtime; cannot be edited.

Cách mở .A7R file

Để mở file .A7R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A7R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A7R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A7R do người dùng đóng góp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A7R

File .A7R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *