A7R File

A7R là Executable Files - Authorware 7 Runtime File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.A7R File Extension

   
File name A7R File
File Type Authorware 7 Runtime File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (9 Bình chọn)

File .A7R là file gì?

A7R là Executable Files - Authorware 7 Runtime File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Gói được tạo ra bởi Authorware 7, một ứng dụng dùng để tạo ra các ứng dụng giáo dục; chứa một tập tin .A7P đóng gói mà không cần thời gian chạy; không thể chỉnh sửa.

What is a A7R file?

Package created by Authorware 7, an application used to create educational applications; contains a packaged .A7P file without runtime; cannot be edited.

Phần mềm mở file .A7R

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A7R do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware

Chuyển đổi file .A7R

           

File .A7R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *