A8S File

? Cách mở file .A8S? Những phần mềm mở file .A8S và sửa file lỗi. Convert Text A8S file sang định dạng khác.

.A8S File Extension

   
File name A8S File
File Type Anim8or Script
Nhà phát triển Steven Glanville
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .A8S là file gì?

A8S là 3D Image Files - Anim8or Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Steven Glanville.

Script tạo ra cho Anim8or, một người mẫu và nhân vật 3D chương trình hoạt hình miễn phí cho Windows; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa mã nguồn được viết trong ASL cú pháp (Anim8or Scripting Language).

What is a A8S file?

Script created for Anim8or, a free 3D modeling and character animation program for Windows; saved in a plain text format and contains source code written in the ASL (Anim8or Scripting Language) syntax.

Cách mở .A8S file

Để mở file .A8S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A8S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A8S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A8S do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Anim8or
  • Anim8or
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .A8S

File .A8S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *