AA File

AA là Audio Files - 1Audible Audio Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Audible.

.AA File Extension

   
File name AA File
File Type 1Audible Audio Book File
Nhà phát triển Audible
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (25 Bình chọn)

File .AA là file gì?

AA là Audio Files - 1Audible Audio Book File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Audible.

What is a AA file?

Digital audio format used by Audible to store audio books; designed for storing spoken word audio and supports chapter markers, bookmarks, etc.

Phần mềm mở file .AA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AA do filegi.com tổng hợp.

  • CoolUtils Total Audio Converter
  • Audible AudibleManager
  • Audible AudibleManager
  • Apple iTunes
  • Nero 2019
  • Audials Tunebite 2019
  • Audials Tunebite 2019
  • TuneCab

Chuyển đổi file .AA

           

File .AA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *