AAC File

? Cách mở file .AAC? Những phần mềm mở file .AAC và sửa file lỗi. Convert Binary AAC file sang định dạng khác.

.AAC File Extension

   
File name AAC File
File Type Advanced Audio Coding File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (98 Bình chọn)

File .AAC là file gì?

AAC là Audio Files - Advanced Audio Coding File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Nén tập tin âm thanh tương tự như một file .MP3, nhưng cung cấp một số cải tiến hiệu suất; ví dụ bao gồm hiệu quả mã hóa cao hơn cho cả tín hiệu tĩnh và thoáng qua, một filterbank đơn giản hơn, và xử lý tốt hơn về tần số trên 16 kHz; duy trì chất lượng gần như không thể phân biệt từ các nguồn âm thanh gốc.

What is a AAC file?

Compressed audio file similar to an .MP3 file, but offers several performance improvements; examples include a higher coding efficiency for both stationary and transient signals, a simpler filterbank, and better handling of frequencies above 16 kHz; maintains quality nearly indistinguishable from the original audio source.

Cách mở .AAC file

Để mở file .AAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAC do người dùng đóng góp.

 • Videolabs VLC for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Nullsoft Winamp
 • Apple iTunes
 • Media Player Classic
 • Media Player Classic
 • Audials One 2019
 • Roxio Creator NXT Pro 7
 • RealNetworks RealPlayer Cloud
 • Adobe Audition CC 2019

Chuyển đổi file .AAC

File .AAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert aac to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *