ANIMEBRUSH File

? Cách mở file .ANIMEBRUSH? Những phần mềm mở file .ANIMEBRUSH và sửa file lỗi. Convert N/A ANIMEBRUSH file sang định dạng khác.

.ANIMEBRUSH File Extension

   
File name ANIMEBRUSH File
File Type Anime Studio Brush Document
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ANIMEBRUSH là file gì?

ANIMEBRUSH là Settings Files - Anime Studio Brush Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

Hồ ANIMEBRUSH là một tài liệu bàn chải tạo ra với Anime Studio, mà là một chương trình dùng để tạo ra các bản vẽ và hình ảnh động. Nó chứa một bàn chải, mà là một mô hình có thể được áp dụng cho một dòng vector hoặc hình dạng trong một bản vẽ hoặc hình ảnh động. ANIMEBRUSH file cho phép người dùng chia sẻ bàn chải với người dùng khác Anime Studio dễ dàng hơn.

What is a ANIMEBRUSH file?

An ANIMEBRUSH file is a brush document created with Anime Studio, which is a program used to create drawings and animations. It contains a brush, which is a pattern that can be applied to a vector line or shape in a drawing or animation. ANIMEBRUSH files allow users to share brushes with other Anime Studio users more easily.

Cách mở .ANIMEBRUSH file

Để mở file .ANIMEBRUSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANIMEBRUSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANIMEBRUSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIMEBRUSH do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro Moho Pro 12
  • Smith Micro Moho Debut 12
  • Smith Micro Moho Debut 12

Chuyển đổi file .ANIMEBRUSH

File .ANIMEBRUSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *