AGD File

AGD là Data Files - 1AgileGraph Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AgileGraph.

.AGD File Extension

   
File name AGD File
File Type 1AgileGraph Data File
Nhà phát triển AgileGraph
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .AGD là file gì?

AGD là Data Files - 1AgileGraph Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AgileGraph.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi AgileGraph, một chương trình mà nhập khẩu và hình dung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các file Microsoft Excel và CSV; chứa dữ liệu nhập khẩu nguyên liệu có thể được lọc bởi AgileGraph; có thể được hiển thị như biểu đồ, đồ thị, hoặc các bảng bên trong chương trình.

What is a AGD file?

Data file created by AgileGraph, a program that imports and visualizes data from a variety of sources including Microsoft Excel and .CSV files; contains raw imported data that can be filtered by AgileGraph; may be displayed as charts, graphs, or tables within the program.

Phần mềm mở file .AGD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGD do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Actilife
  • Actilife
  • LedPC Application Agenda
  • Applicatio

Chuyển đổi file .AGD

           

File .AGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *