AGD File

? Cách mở file .AGD? Những phần mềm mở file .AGD và sửa file lỗi. Convert N/A AGD file sang định dạng khác.

.AGD File Extension

   
File name AGD File
File Type 1AgileGraph Data File
Nhà phát triển AgileGraph
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .AGD là file gì?

AGD là Data Files - 1AgileGraph Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AgileGraph.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi AgileGraph, một chương trình mà nhập khẩu và hình dung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các file Microsoft Excel và CSV; chứa dữ liệu nhập khẩu nguyên liệu có thể được lọc bởi AgileGraph; có thể được hiển thị như biểu đồ, đồ thị, hoặc các bảng bên trong chương trình.

What is a AGD file?

Data file created by AgileGraph, a program that imports and visualizes data from a variety of sources including Microsoft Excel and .CSV files; contains raw imported data that can be filtered by AgileGraph; may be displayed as charts, graphs, or tables within the program.

Cách mở .AGD file

Để mở file .AGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Actilife
  • Actilife
  • LedPC Application Agenda
  • Applicatio

Chuyển đổi file .AGD

File .AGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *