AAE File

AAE là Data Files - Sidecar Image Edit File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

.AAE File Extension

   
File name AAE File
File Type Sidecar Image Edit File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (165 Bình chọn)

File .AAE là file gì?

AAE là Data Files - Sidecar Image Edit File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

Hồ AAE có các chỉnh sửa làm cho một hình ảnh bằng cách sử dụng ứng dụng Photos trên thiết bị iOS. Nó được sử dụng để chuyển chỉnh sửa không phá hủy một người sử dụng đã làm cho hình ảnh .JPG trong iOS với hệ thống hệ điều hành MacOS. file AAE có thể tìm thấy kèm hình ảnh mà chúng chứa chỉnh sửa.

What is a AAE file?

An AAE file contains edits made to an image using the Photos app on an iOS device. It is used to transfer non-destructive edits a user has made to .JPG images in iOS to the macOS system. AAE files can be found accompanying the images for which they contain edits.

Phần mềm mở file .AAE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAE do filegi.com tổng hợp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • Apple Photos

Chuyển đổi file .AAE

           

File .AAE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *