AAF File

? Cách mở file .AAF? Những phần mềm mở file .AAF và sửa file lỗi. Convert Binary AAF file sang định dạng khác.

.AAF File Extension

   
File name AAF File
File Type Advanced Authoring Format File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (14 Bình chọn)

File .AAF là file gì?

AAF là Video Files - Advanced Authoring Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

Tập tin được sử dụng bởi Avid chỉnh sửa âm thanh và phần mềm sản xuất các sản phẩm như Avid Pro Tools và Avid Media Composer; chứa các liên kết đến tập tin âm thanh và video cũng như các quyết định chỉnh sửa được áp dụng cho các dữ liệu âm thanh và video.

What is a AAF file?

File used by Avid audio editing and production software products such as Avid Pro Tools and Avid Media Composer; contains links to audio and video files as well as editing decisions that are applied to the audio and video data.

Cách mở .AAF file

Để mở file .AAF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AAF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AAF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAF do người dùng đóng góp.

  • Apple Logic Pro X
  • Avid Pro Tools
  • Avid Pro Tools
  • Avid Media Composer
  • Avid Xpress
  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe After Effects 2020

Chuyển đổi file .AAF

File .AAF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *