AAM File

AAM là Data Files - Authorware Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.AAM File Extension

   
File name AAM File
File Type Authorware Map File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .AAM là file gì?

AAM là Data Files - Authorware Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Authorware, một chương trình dùng để phát triển các ứng dụng đa phương tiện e-learning; chứa tham chiếu đến các nguồn tài nguyên được yêu cầu để chơi các ứng dụng Authorware, chẳng hạn như phim ảnh và hình ảnh; cũng chứa tên và địa điểm của các thư viện phát triển, phân đoạn tập tin, và các tập tin bên ngoài.

What is a AAM file?

File created by Authorware, a program used to develop multimedia e-learning applications; contains references to resources that are required to play the Authorware application, such as movies and images; also contains the names and locations of developer libraries, file segments, and external files.

Phần mềm mở file .AAM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AAM do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Authorware
  • Audio Precision AP2700
  • Audio Precision AP2700
  • Media Player Classic
  • APWIN Application
  • Adaptive Modeler
  • Adaptive Modeler

Chuyển đổi file .AAM

           

File .AAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *