AB1 File

? Cách mở file .AB1? Những phần mềm mở file .AB1 và sửa file lỗi. Convert N/A AB1 file sang định dạng khác.

.AB1 File Extension

   
File name AB1 File
File Type DNA Electropherogram File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (23 Bình chọn)

File .AB1 là file gì?

AB1 là Data Files - DNA Electropherogram File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

dữ liệu thô ADN lấy từ một công cụ khoa học và đầu ra từ Sequencing Phần mềm phân tích Applied Biosystems'; chứa một electropherogram và trình tự base DNA, có thể được xem bằng cách sử dụng chương trình xem DNA.

What is a AB1 file?

Raw DNA data taken from a scientific instrument and output from Applied Biosystems' Sequencing Analysis Software; contains an electropherogram and the DNA base sequence, which can be viewed using a DNA viewer program.

Cách mở .AB1 file

Để mở file .AB1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AB1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AB1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AB1 do người dùng đóng góp.

  • BioEdit
  • FinchTV
  • FinchTV
  • Chromas Lite Application
  • SnapGene Viewer
  • Unipro UGENE
  • Unipro UGENE

Chuyển đổi file .AB1

File .AB1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *