ABT File

ABT là Data Files - Annotated Braille Text File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Computer Application Specialties Company.

.ABT File Extension

   
File name ABT File
File Type Annotated Braille Text File
Nhà phát triển Computer Application Specialties Company
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ABT là file gì?

ABT là Data Files - Annotated Braille Text File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Computer Application Specialties Company.

Tập tin được tạo bởi ứng dụng Công ty Máy tính Specialties (CASC) Braille 2000, một trình soạn thảo văn bản chữ nổi; chứa chữ nổi ở định dạng XML có thể được đọc bởi embossers chữ nổi để in.

What is a ABT file?

File created by Computer Application Specialties Company (CASC) Braille 2000, a braille text editor; contains braille in XML format that can be read by braille embossers for printing.

Phần mềm mở file .ABT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABT do filegi.com tổng hợp.

  • CASC Braille 2000
  • Braille2000
  • Braille2000

Chuyển đổi file .ABT

           

File .ABT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *