ABT File

? Cách mở file .ABT? Những phần mềm mở file .ABT và sửa file lỗi. Convert XML ABT file sang định dạng khác.

.ABT File Extension

   
File name ABT File
File Type Annotated Braille Text File
Nhà phát triển Computer Application Specialties Company
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ABT là file gì?

ABT là Data Files - Annotated Braille Text File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Computer Application Specialties Company.

Tập tin được tạo bởi ứng dụng Công ty Máy tính Specialties (CASC) Braille 2000, một trình soạn thảo văn bản chữ nổi; chứa chữ nổi ở định dạng XML có thể được đọc bởi embossers chữ nổi để in.

What is a ABT file?

File created by Computer Application Specialties Company (CASC) Braille 2000, a braille text editor; contains braille in XML format that can be read by braille embossers for printing.

Cách mở .ABT file

Để mở file .ABT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABT do người dùng đóng góp.

  • CASC Braille 2000
  • Braille2000
  • Braille2000

Chuyển đổi file .ABT

File .ABT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *