ABU File

? Cách mở file .ABU? Những phần mềm mở file .ABU và sửa file lỗi. Convert N/A ABU file sang định dạng khác.

.ABU File Extension

   
File name ABU File
File Type Asus App Backup File
Nhà phát triển Asus
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ABU là file gì?

ABU là Backup Files - Asus App Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Asus.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi ứng dụng sao lưu, một tiện ích ứng dụng cho các thiết bị di động Asus sử dụng cho các ứng dụng sao lưu và dữ liệu của họ; có thể chỉ chứa dữ liệu từ một ứng dụng, chẳng hạn như một bản ghi trò chơi, hoặc dữ liệu và ứng dụng; cũng bao gồm mật khẩu bảo vệ thiết lập bởi người sử dụng.

What is a ABU file?

Backup file created by App Backup, an app utility for Asus mobile devices used to backup apps and their data; may contain only data from an application, such as a game record, or data and the application; also includes password protection set by the user.

Cách mở .ABU file

Để mở file .ABU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ABU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ABU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ABU do người dùng đóng góp.

  • EZPhoto Browser
  • EZPhoto Browser Application
  • EZPhoto Browser Application

Chuyển đổi file .ABU

File .ABU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *